Айнур Аханова, специалист по развитию бизнеса inDrive в Казахстане...